La Confederació General del Treball de Catalunya es proposa:
(...)

b. L'emancipació dels treballadors i de les treballadores, mitjançant la conquesta per ells dels mitjans de producció, distribució i consum, i la consecució d'una societat llibertària.

(...)

art. 2n dels Estatuts Confederals


Federació Local de Sindicats de Viladecans-Baix Llobregat

Carrer de la Muntanya, 16
08840 Viladecans
Tel: 93 659 08 14
Tel: 610 072 649


Europa Press


L'alternativa sindical necessària